Najchętniej wybierany podręcznik

Najlepszy wybór

Prawie we wszystkich polskich szkołach trzecioklasiści korzystają z jednego podręcznika. Mowa oczywiście o Nasza Szkoła podręcznik z TaniaKsiazka. Dlaczego jednak nauczyciele z całego kraju tak zgodnie wybierają tę publikację do pracy na zajęciach? Odpowiedź na to pytanie wydaje się bardzo prosta. Nasza Szkoła podręcznik został stworzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dzięki czemu można mieć pewność, że treści zawarte w publikacji są w pełni zgodne z podstawą programową i dobrze przygotują uczniów do wymagań stawianym im na późniejszych etapach edukacji. Drugim istotnym czynnikiem, który może wpływać na wybór pedagogów i rodziców jest fakt, że koszt ministerialnego podręcznika dla całej klasy pokrywa w pełni rząd. Wprawdzie żaden przepis nie zabrania szkołom korzystania z innych publikacji, można to jednak zrobić tylko pod warunkiem, że organ prowadzący szkołę w pełni sfinansuje zakup podręczników dla wszystkich uczniów. W większości przypadków takim organem będzie gmina, ponieważ w Polsce to właśnie pod pieczą gmin znajduje się większość szkół podstawowych.

Treści zintegrowane

Nasza Szkoła podręcznik stanowi kontynuację serii rozpoczętej podręcznikiem zatytułowanym Nasz Elementarz i jest przeznaczony do pracy na zajęciach w klasie trzeciej. Składa się z dwóch odrębnych części – podręcznika do edukacji zintegrowanej oraz do matematyki. Kształcenie zintegrowane to sposób pracy przyjęty w klasach I-III, który opiera się na tym, że nie wyodrębnia się oddzielnych przedmiotów, a uczniowie pracują cały czas z tym samym nauczycielem, który łagodnie zaznajamia dzieci z różnymi aspektami rzeczywistości. Nasza Szkoła Podręcznik porusza zatem różnorodne treści, które można przyporządkować do takich działów wiedzy jak: 

  • język polski, językoznawstwo i literaturoznawstwo
  • wiedza o społeczeństwie
  • przyroda
  • geografia
  • wiedza o kulturze
  • historia.

Uczniowie zapytani o to, dlaczego lubią podoba im się Nasza Szkoła podręcznik, zgodnie odpowiadają, że bardzo cenią sobie kolorowe ilustracje oraz ciekawe teksty znajdujące się w publikacji. Książka zawiera całe mnóstwo dostosowanych do wieku wierszyków, piosenek, opowiadań, bajek i baśni. Nasza Szkoła podręcznik jest przeznaczony do stosowania przez kilka kolejnych roczników, dlatego w samym podręczniku nie umieszczono zadań oraz pól do samodzielnego wypełniania długopisem czy ołówkiem. Zamiast tego uczniowie mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń, wydzielonych osobno dla nauczania zintegrowanego i do rozwiązywania zadań z matematyki.

Edukacja zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com